Hvad vil vi?

Ikke Død Endnu arbejder ud fra fem overordnede målsætninger:
  1. Vi opponerer imod, at eutanasi eller assisteret selvmord skal blive en fast del af     ”behandlingsudbuddet” i Danmark.
  2. Vi dementerer myten om, at der under nuværende dansk lovgivning ikke kan ydes hjælp til at dø værdigt, hvis man er terminal patient eller i livsforlængende behandling.
  3. Vi gør op med forestillingen om, at det værdige liv nødvendigvis forudsætter arbejdsevne og fysisk uafhængighed af hjælp.
  4. Vi ønsker, at samfundet skal tilbyde aktiv livshjælp til en meningsfuld tilværelse uanset alder, sygdom og handikap. Hjælpen må aldrig afhænge af den enkeltes sociale og økonomiske ressourcer.
  5. Vi kræver lige beskyttelse for loven. Mord er ikke en mindre alvorlig forbrydelse, bare fordi ofret var sygt, gammelt eller havde et handikap.